Comparison, “On the Electrodynamics of Moving Bodies”. I 1912 valgte Einstein at tage tilbage til universitetet i Zürich, hvor han arbejde frem til 1914. Albert Einstein (Ulm, 1879. március 14. Tidligere lærere og bekendte indenfor den akademiske verden havde beskrevet Albert Einstein som arrogant og ikke mindst intolerant, hvilket besværliggjorde hans muligheder for at finde arbejde ved et universitet. Aslida u 12 yoshgacha matematika maktab kursini oʻrganib olgan, keyin ota-onasi unga boshqa, qiyinroq kitoblar berishgan. Denne side blev senest ændret den 28. oktober 2020 kl. Således har størstedelen af verdens befolkningen kendskab til dens eksistens, omend man muligvis ikke har kendskab til den bagvedliggende teori samt ligningens anvendelsesmuligheder. Ligningen har spillet en stor rolle i forbindelse med udviklingen af atombomben samt kernekraft. Albert Einstein (14 March 1879 – 18 April 1955) was a German-born scientist. Einstein har senere selv beskrevet denne idé som sin "lykkeligste tanke". Find a Grave, database and images (https://www.findagrave.com: accessed ), memorial page for Albert Einstein (14 Mar 1879–18 Apr 1955), Find a Grave Memorial no. Ligningen var en vigtig brik i udviklingen af atombomben. Einstein and Mariac married in the January of 1903. Efternavnet havde hun fra sin mand af første ægteskab. Man betragtede i bedste fald atomet som værende et værdifuldt begreb, men man betvivlede hvorvidt atomet reelt eksisterende. Paul Arthur Schilpp, Albert Einstein: Philosopher-Scientist, Volume II, Harper and Brothers Publishers (Harper Torchbook edition), New York, pp. 730 - 746. His father was Hermann Einstein and he was both an engineer and a salesman. seks måneder i slutningen af 1905 (juni-november). 05:47. Ligeledes undrede han sig over, hvad et spejl ville vise, når han bevægede sig med lysets hastighed? In 1999 Albert Einstein was recognized by TIME Magazine as the “Person of the Century”. Albert Einstein, the German-born Nobel prize-winning physicist, became an outspoken civil rights advocate after immigrating to the United States in the 1930s to escape the Nazis. Acest caracter de undă al luminii era confirmat experimental de fenomene ca: Actualite de l'Histoire, no 10, Juillet-Aout 2012, l'article "Einstein, l'homme qui aurait pu être président", par Éric Garnier-Covo. Planck bidrog derfor positivt til udbredelsen af denne teori, således at den hurtigere blev accepteret i især det tyske videnskablige miljø. Elsa var tre år ældre end Albert. Max Planck også havde frarådet Einstein at begynde at gøre op med den gængse forståelse af tyngdekraften. Efter at have bestået sine eksamener i forbindelse med studiet i Zürich i 1900, prøvede Einstein at søge diverse akademiske stillinger på forskellige universiteter. Einsteins mest berømte arbejde er ligningen E=mc² fra 1905, der beskriver sammenhængen mellem energi og masse. Endvidere var nogle af artiklernes konklusioner i modstrid med nogle gængse opfattelser indenfor fysikken, hvorfor disse kunne være svære at acceptere for andre fysikere. Albert Einstein was born in Ulm, a part of the German Empire, on March 14, 1879. Our goals are to understand the dynamics Geboren am Ende der 1870er-Jahre erlebt er eine Kind… Overstående ligning fastslår, at der er en fundamental sammenhæng mellem masse og energi, hvor c angiver lysets hastighed i vakuum (= 299.792.458 m/s). Brownske bevægelser er et fænomen der blev opdaget af Robert Brown i 1827. Dette var et yderst bemærkelsesværdigt resultat som ingen rigtigt kunne forklare. Albert Einstein wird in der zweiten Hälfte des 19. Såvel medførte den specielle relativitetsteori, at vores forståelse af universet blev ændret, og teorien viste bl.a., at lysets hastighed ikke kunne overstiges. He worked on theoretical physics. Der var i mellemtiden, i 1911, blevet oprettet et elite-institut i Berlin, Kaiser Wilhelm Institut, som havde til formål at fremme forskningen i de naturvidenskablige fag. et mikroskop studeret, hvordan nogle mikroskopiske smådele (pollen) opførte sig, når de kom i kontakt med en væske (vand). 22, "Cosmic Religion and Jewish Identity". På dette tidspunkt var Einstein blevet nødt til at nedprioritere jagten efter en universitetsstilling, eftersom han var nødsaget til at sikre sin familie økonomisk. Six years later, the couple was blessed with another son, Eduard. På dette tidspunkt blev Einstein dog betragtet som en af de ledende fysikere, og derfor gik der også blot et år, før han, i 1909, blev rekrutteret til universitetet i Zürich på anbefaling af tidligere vejleder, Alfred Kleiner. ), Chicago: Open Court. 314, ; Maintained by Find A Grave Cremated, Ashes scattered, who reports a Scattered around the grounds of the Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey, USA. Hann fekk Nobel-heiðurslønina í 1921 í alisfrøði, hann fekk heiðurslønina fyri sína frágreiðing um tann fotoelektroniska virknaðin. Den handlede om kvantemekanik og varede indtil Einsteins død. In 1880, the family moved to Munich, where Einstein's father and his uncle Jakob founded Elektrotechnische Fabrik J. Einstein & Cie, a company that manufactured electrical equipment based on direct current. His mother was Pauline Einstein. Straks herefter påbegyndte Albert fysikstudiet på Zürichs polytekniske højskole og fire år efter fik han sit diplom i 1900. Dette job medførte, at Einstein kunne slippe for at undervise og i højere grad fokusere på selvvalgte forskningsemner. Einstein indså nemlig, at disse bevægelser kun kunne forklares såfremt atomet eksisterede. Den manglende opmærksomhed og interesse skyldes bl.a. In November 1881 Alberts sister Maria called Maja was born. Einstein, Albert (1915), “Die Feldgleichungen der Gravitation (The Field Equations of Gravitation)”, Koniglich Preussische Akademie der Wissenschaften: pp. Derfor havde han været tvunget til at finde en fuldtidsstilling. the War of Currents) så triumferede vekselspændingen og dennes fordelle overfor jævnspænding. Einstein gik ind for udviklingen af atombomben for at sikre, at Hitler ikke kom først. He was a poor student, and some of his teachers thought he might be retarded (mentally handicapped); he was unable to speak fluently (with ease and grace) at age nine. Derfor rejste Max Planck og Fritz Haber, som var en kendt tysk kemiker der ligeledes var tilknyttet Kaiser Wilhelm Instituttet, i 1914 (umiddelbart før første verdenskrigs udbrud) til Zürich med et jobtilbud, som ville gøre Einstein til den ledende fysiker på instituttets afdeling for fysik. Interpretation of quantum mechanics. Ved en obduktion blev Albert Einsteins hjerne fjernet uden tilladelse og gemt for nærmere undersøgelser. Later next year, Mariac gave birth to their first son, Hans Albert Einstein. He received the Nobel Prize in Physics in 1921 for theoretical physics. Don Howard, Lecția nr. Einstein, Albert (1979), Autobiographical Notes (Centennial ed. I de turbulente år efter 1. verdenskrig voksede de antisemitiske bevægelser i Tyskland, og Einstein blev hurtigt skydeskive. Solvay Konferencen er en tilbagevende konference, som afholdes med jævne mellemrum, og det var således heller ikke sidste gang Einstein deltog i denne vigtige konference. https://www.history.com/news/9-things-you-may-not-know-about-albert-einstein, http://digi.nacr.cz/prihlasky2/index.php?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=3&folium=290, http://www.einsteinsommerhaus.de/index.php?id=539&no_cache=1, Strămoșii lui Einstein până la a patra generație, HarvardChem-Einstein-PDF Despre Max Talmud. Denne artikel indeholdt den verdensberømte formel: E = m ּּּ• c2. 639–641. Forældrene Pauline (1858-1920), født Koch, og Hermann Einstein (1847-1902), der var af tysk-jødisk afstamning, boede i Bahnhofstrasse 135 B. En anden tysk fysiker, Max Planck, så muligheder og potentiale i Einstein og hans mange artikler fra 1905, specielt hans artikel omhandlende den specielle relativitetsteori. Den tredje artikel indeholdt den specielle relativitetsteori, som omhandler sammenhængen mellem tid og rum. Albert Einstein, Dissertation Zürich, 30. Foruden de mange afslag fra diverse universiteter, så døde hans far, Hermann Einstein, i 1902. Allerede 2. august 1939 sendte han et brev til præsident Franklin D. Roosevelt, i hvilket han opfordrede Roosevelt til at igangsætte et program, der skulle lave atomvåben. Det skal i denne sammenhæng dog nævnes, at Isaac Newton selv troede på et absolut rum, hvilket modsiges i hans egne love, eftersom dette i højere grad var i overensstemmelse med hans opfattelse af en absolut gud. Hans Albert was the only one of Albert Einstein's three children to marry and have children. Dertil skal det tillægges, at Einstein på daværende tidspunkt ikke var specielt kendt, og han arbejdede tilmed for et patentkontor og ikke et universitet ligesom andre fysikere. Hun valgte herefter at investere disse penge i et ejendomskompleks i Zürich. Einstein, Albert (1901), “Folgerungen aus den Capillaritätserscheinungen (Conclusions Drawn from the Phenomena of Capillarity)”, Annalen der Physik, vol.4: p. 513. Han døde i Princeton i 1955. "Contracția Lorentz" sau "contracția lungimilor" însoțită de "dilatarea timpului": Micșorarea aparentă a dimensiunilor obiectelor care se deplasează față de observator cu viteze relativiste. Fysikere og kemikere var dermed opdelt i to grupper: dem der mente atomet eksisterende, og dem der ikke mente atomet eksisterede. Orang tuanya adalah Hermann Einstein, seorang agen penjualan dan insinyur, dan Pauline Koch.Pada tahun 1880, keluarganya pindah ke Munich, tempat ayah Einstein dan pamannya Jakob mendirikan Elektrotechnische Fabrik J. Einstein & Cie, sebuah perusahaan yang memproduksi peralatan listrik … Han fik statsborgerskab i USA i 1940. 844–847. Albert brød sig dog ikke om gymnasiets undervisningsmetoder, hvorfor han i 1895 valgte at afbryde skolegangen for at følge efter forældrene. Ő dolgozta ki a relativitáselméletet és nagymértékben hozzájárult a kvantummechanika, a statisztikus mechanika és a kozmológia fejlődéséhez. I 1906 arbejde Einstein dog stadig på patentkontoret i Bern, og det var først i 1908, at han blev udpeget som lektor ved universitet i Bern. I kontrast til Einstein så endte det dog med, at Mileva dumpede en del af sine eksamener. Under sit studieophold i Zürich havde Albert frabedt sig sit tyske statsborgerskab. Albert Einstein (født 14. marts 1879, død 18. april 1955) var en tysk teoretisk fysiker med en omfattende og banebrydende videnskabelig produktion. Albert Einstein blev i Mûnchen for at afslutte gymnasiet, eftersom det var farens ønske, at Albert efterfølgende skulle forfølge en karriere som elektroingeniør. Albert Einstein blev født i den sydtyske by Ulm, men familien flyttede umiddelbart efter fødslen til München i 1880, hvor faren, Hermann Einstein, åbnede en mindre elektronikvirksomhed sammen med sin bror (Alberts onkel). Det er værd at bemærke, at på daværende tidspunkt (i 1905) var den gængse holdning i det videnskablige samfund, at et stof ikke havde nogen mindste bestanddel. "Aberația luminii": Imaginea unui obiect în mișcare (cu viteză apropiată de cea a luminii) apare comprimată asemeni unui. 17: pp. Han spekulerede dermed over, hvad viserne på uret i så fald ville vise? Albert Einstein (føddur 14. mars 1879 í Ulm, Týsklandi, deyður 18. apríl 1955 í Princeton, New Jersey) var ein týskføddur granskari, sum fann fram til relativitetsástøði. 132–148 . Einsteins statistiske diskussion af atomets opførsel gav imidlertid eksperimenterende fysikere mulighed for at tælle atomer ud fra almindelige observationer i mikroskoper. Artikel var dermed stærkt medvirkende til tilblivelsen samt udviklingen af konceptet fotoner. at artiklerne beskæftigede sig med nogle kontroversielle emner. Einstein: His Life and Universe by Walter Isaacson. Han var overbevist om kausalitet og determinisme og tilhænger af Baruch de Spinozas filosofi og mente, at kvantemekanikken var ufuldstændig. I perioden 1907 til 1915 udarbejdede Albert Einstein således den almene relativitetsteori. Derfor havde de andre fysikere svært ved for alvor at tillægge hans artikler megen værdi, eftersom Einstein endnu ikke var en anerkendt eller sågar en "rigtig" fysiker. Six weeks later his parents moved the family to Munich, where Einstein spent most of his early years. 261–267 . He then attended a Swiss Polytechnic, where he met his first wife. I denne forbindelse (og jf. Fra dette ægteskab var der ingen børn. Den fjerde artikel indeholdt sammenhængen mellem masse og energi. Det var disse mærkelige bevægelser, som Einstein, næsten 80 år efter det for første gang var blevet iagttaget, ønskede at forklare i sin videnskabligeartikel. Such a shape is called an "einstein" (not to be confused with the physicist Albert Einstein), a play on the German words ein Stein, meaning one tile. Roger Penrose / Reinhard Genzel / Andrea Ghez (2020), „Eu nu cred în imoralitatea individuală și consider etica ca o preocupare exclusiv umană deasupra căreia nu există nici o autoritate superioară.”, „Nimic nu crește șansa de supraviețuire (a umanității) pe Pământ mai mult decât dieta vegetariană. Einsteins artikel vendte dog dette på hovedet, idet han endegyldigt konkluderede at atomet måtte eksistere. Albert Einstein blev som seksårig, på trods af sin jødiske baggrund, indskrevet i den katolske grundskole Petersschule, hvorfra han som niårig blev overflyttet til Luitpold Gymnasium (i dag kendt som Albert Einstein Gymnasium). Einstein erhvervede sig sin doktorgrad i 1905 fra universitetet i Zürich. Although they lived in Ulm in the Kingdom of Wuttenberg when Albert was born, they moved to Munich when he was a year old. Denne gang med sin kusine Elsa Löwenthal, født Einstein. The Collected Papers of Albert Einstein, Vol 1–10. (1987–2006). Efter Hitlers magtovertagelse i 1933 blev Einstein beskyldt for at udvikle "jødisk fysik". maʼlumot); 14-mart, 1879 — 18-aprel, 1955) — nemis va yahudiy fizik-nazariyotchisi.Einsteinning maktabda matematikadan imtihonlardan yiqilgani va ikkichi boʻlgani haqidagi asotirlar rost emas. 121–128. I denne forbindelse havde Alfred Kleiner, professor i fysik, ageret som akademisk vejleder for Einstein, som havde skrevet en afhandling med titlen: Eine neue Bestimmung der Moleküldimensionen[1] Denne afhandling blev accepteret i juni 1905, hvorefter Einstein modtog føromtalte doktorgrad. He developed the theory of relativity. I 1924 skrev han tre artikler om statistisk kvantemekanik. Artiklen ligger i forlængelse af Einsteins føromtalte doktorafhandling, som han blot havde afleveret to uger tidligere. Hermann havde en baggrund som sælger og ingeniør, og den nyoprettede virksomhed beskæftigede sig med at fremstille dynamoer, altså apparater der producerer (omdanner til) jævnspænding. I dag huskes han især som grundlæggeren af den specielle og den almene relativitetsteori og for sit pacifistiske engagement i politiske og sociale forhold. I denne forbindelse havde især Max Planck, som i forvejen havde en ledende position på instituttet, ytret sig positivt i forhold til at få Einstein tilknyttet instituttets fysikafdeling. Albert Einstein was working as a patent clerk in Germany in 1905 when he developed his famous Theory of Relativity (E=mc2). Er kommt 1879 zur Zeit des Deutschen Kaiserreichs zur Welt. His theories on relativity laid the framework for a new branch of physics, and Einstein’s E = mc 2 on mass-energy equivalence is one of the most famous formulas in the world. Dette ville Einstein dog ikke høre på, eftersom han ønskede at skabe en fuldendt teori. Da præsident Chaim Weizmann døde i 1952, blev Einstein tilbudt at blive Israels anden præsident, men han afslog. Michio Kaku, "Universul lui Einstein", pag.101. Einstein is generally considered the most influential physicist of the 20th century. Den primære årsag til dette skyldes, at virksomheden tabte en stor ordre, omhandlende retten til at levere elektricitet til München, til Siemens. Det lykkes Planck og Haber at overtale Einstein, og Einstein indvilgede derfor i at flytte til Berlin. Dermed eksisterede det absolutte rum ikke, hvorfor det ikke var muligt at tildele en begivenhed en absolut position i rummet. 2006. Einstein beskriver i denne artikel lyset som værende en elementarpartikel, hvilket stod i kontrast til den daværende opfattelse af lys, hvor man opfattede lys som værende bølger. Einstein beundrede Isaac Newton og James Clerk Maxwell, som ligeledes er beskrevet som to af hans helt stor forbilleder og idoler, og derfor brugte han megen tid på at fundere over modsigelserne mellem de to teorier: hvordan kunne lys bevæge sig med en konstant fart i henhold til Maxwell, mens at Newtons love forudsagde, at alle hastigheder var relative? Bernhard spent his early years in Switzerland until the age of … Det er dog uvist hvad der skete med hende, idet nogle mener, at hun døde som spæd, mens andre mener, at hun blev bortadopteret. In plane geometry, the einstein problem asks about the existence of a single prototile that by itself forms an aperiodic set of prototiles, that is, a shape that can tessellate space, but only in a nonperiodic way. Planck havde været stærkt medvirkende til udbredesen af Einsteins specielle relativitetsteori, og derfor var det også Planck's opfattelse, at Einstein var "hans opdagelse", hvorfor det for Planck var vigtigt at få Einstein tilknyttet instituttet. Einstein var egentlig ansat som forskningsmedarbejder ved det schweiziske patentkontor fra 1902 til 1906, hvorfor det er bemærkelsesværdigt, at han i denne periode også havde tid til at udgive adskillige akademiske artikler. Altså påviste han, at atomet måtte eksistere, og desforuden udregnede han også atomets størrelse. 549–560. For mange fysikkere virkede denne opgave som alt for uoverskuelig, hvorfor bl.a. Hjernen var forsvundet i lang tid, idet en videnskabsmand mente, den var hans ejendom. I denne sammenhæng valgte Einstein at tage udgangspunkt i Maxwells teori, og forstillede sig bl.a., at han bevægede sig med lysets hastighed, når han kørte i bus væk fra det gamle ur, Zytglogge, i centrum af Bern. Således arbejde Einstein på Kaiser Wilhelm Institut i perioden 1914-1932, og han blev på ny tysk statsborger. Men efter verdenskrigens afslutning gik han ind for atomvåben-nedrustning og skabelsen af en verdensregering. Einstein, Albert (1905a), “On a Heuristic Viewpoint Concerning the Production and Transformation of Light”, Annalen der Physik, vol. Således var hun faktisk den eneste kvindelige studerende i klassen, og derfor endte det med, at hun tilbragte megen tid sammen med den unge Albert Einstein. Mileva Maric studerede ligeledes fysik og matematik på skolen, og det var på trods af, at disse fag hovedsageligt var domineret af mandlige studerende. Ist die Trägheit eines Körpers von dessen Energieinhalt abhängig? Han mente, at Gud viste sig gennem naturlovenes hellige harmoni og afviste eksistensen af en personlig gud, der skulle være i stand til at interagere med mennesker. Ultima editare a paginii a fost efectuată la 25 ianuarie 2020, ora 22:50. Mileva, som selv havde studeret fysik og endvidere havde læst korrektur på nogle af Einsteins videnskabelige artikler, kunne godt se det fornuftige i dette forslag, og hun indvilligede derfor i betingelserne for skilsmissen. We are committed to the defense of freedom, democracy, and the reduction of political violence through the use of nonviolent action. Han blev tildelt Nobelprisen i fysik i 1921 for sin beskrivelse af den fotoelektriske effekt. Albert Einstein was born on March 14, 1879, in Ulm, Germany, but he grew up and obtained his early education in Munich, Germany. Einstein, Albert (1905c), “On the Motion—Required by the Molecular Kinetic Theory of Heat—of Small Particles Suspended in a Stationary Liquid”, Annalen der Physik vol. I dag huskes han især som grundlæggeren af den specielle og den almene relativitetsteori og for sit pacifistiske engagement i politiske og sociale forhold. Faderen nåede dermed aldrig at se Albert få succes, hvorfor Hermann ved sin død betegnede Albert som værende en fiasko. Einstein havde godt nok en doktorgrad og derigennem titlen, men en "rigtig" fysiker arbejder ikke for et patentkontor. den moderne laser bygger på. Albert Einstein døde kort efter indlæggelse på et hospital i Princeton. Albert Einstein (n. 14 martie 1879, Ulm, Regatul Württemberg – d. 18 aprilie 1955, Princeton, New Jersey, SUA) a fost un fizician teoretician de etnie evreiască, născut în Germania, apatrid din 1896, elvețian din 1899, emigrat în 1933 în SUA, naturalizat american în 1940, profesor universitar la Berlin și … April 1905: "Folgerungen aus den Capillaritätserscheinungen", Artikel fra TIME Magazine om Einsteins religiøse holdninger, https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Albert_Einstein&oldid=10503953, Ansatte ved Humboldt-Universität zu Berlin, Medlemmer af Det Preussiske Videnskabsakademi, Sider, der bruger automatiske ISBN-henvisninger, Mange oplysninger fra Wikidata for P800 (hovedværk), Mange oplysninger fra Wikidata for P737 (påvirket af), Wikipedia artikler med VIAF autoritetsdata-ID, Wikipedia artikler med LCCN autoritetsdata-ID, Wikipedia artikler med ISNI autoritetsdata-ID, Wikipedia artikler med GND autoritetsdata-ID, Wikipedia artikler med SELIBR autoritetsdata-ID, Wikipedia artikler med BNF autoritetsdata-ID, Wikipedia artikler med BIBSYS autoritetsdata-ID, Wikipedia artikler med ULAN autoritetsdata-ID, Wikipedia artikler med MusicBrainz autoritetsdata-ID, Wikipedia artikler med NLA autoritetsdata-ID, Wikipedia artikler med NDL autoritetsdata-ID, Creative Commons Navngivelse/Del på samme vilkår 3.0. Das Prinzip von der Erhaltung der Schwerpunktsbewegung und die Trägheit der Energie, Über das Relativitätsprinzip und die aus demselben gezogenen Folgerungen, Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie, Fundamental Ideas and Problems of the Theory of Relativity”, Lista lucrărilor științifice ale lui Albert Einstein, NOVA - Einstein's Big Idea - Relativity (Lightman Essay) - PBS, Albert Einstei Quotes - The Quotations Page, Albert Einstein despre religii: Legende primitive, copilărești, "Asupra electrodinamicii corpurilor în mișcare". Einstein, Albert (1924), “Quantentheorie des einatomigen idealen Gases (Quantum theory of monatomic ideal gases)”, Sitzungsberichte der Preussichen Akademie der Wissenschaften Physikalisch—Mathematische Klasse: pp. 17: pp. Albert Einstein was born in Ulm, in the Kingdom of Württemberg in the German Empire, on 14 March 1879. Den specielle relativitetsteori gælder kun under nogle specielle omstændigheder, nemlig i de tilfælde hvor man kan se bort fra tyngdekraften. He was the son of Pauline (Koch) and Hermann Einstein, a featherbed salesman. Albert Einstein mødte sin første hustru i forbindelse med sit studieophold på Zürichs polytekniske højskole. Parret fik i alt to sønner, Hans Albert (1904) og Eduard (1910). Sidstnævnte gruppe udgjorde på daværende tidspunkt majoriteten. 18: pp. Einstein, Albert; Podolsky, Boris & Rosen, Nathan (15 mai 1935), “Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?”, Physical Review 47 (10): 777–780, DOI 10.1103/PhysRev.47.777, Einstein, Albert (1940), “On Science and Religion”, Nature 146: 605, DOI 10.1038/146605a0, Einstein, Albert (1950), “On the Generalized Theory of Gravitation”, Scientific American CLXXXII (4): 13–17. De fire artikler blev alle udgivet indenfor ca. On March 14, 1879, Albert Einstein is born, the son of a Jewish electrical engineer in Ulm, Germany. Albert Einstein (født 14. marts 1879, død 18. april 1955) var en tysk teoretisk fysiker med en omfattende og banebrydende videnskabelig produktion. føromtalte dynamoer. Derfor stod Maxwell opdagelse i stærk kontrast til Newtons. (ed). Einstein, Albert (1905e), “Does the Inertia of a Body Depend Upon Its Energy Content?”, Annalen der Physik, vol. Albert Einstein blev født om formiddagen den 14. marts 1879 i den sydtyske by Ulm, der er kendt for sin domkirke med verdens højeste kirketårn. EINSTEIN. Albert Einstein was born in the city of Ulm in Wurttemberg, Germany, on March 14, 1879 into a non-observant Jewish family. I 1907, mens han stadig arbejde på patentkontoret, fik Einstein sin første idé til hvordan han skulle udvide relativitetsteorien. [2], Annus Mirabilis Afhandlinger, Mirakelåret 1905, Den Generelle Relativitetsteori (1906-1916), Einstein bliver accepteret i det videnskablige samfund, Udformningen af den Generelle Relativitetsteori. He was born on 10 July 1930 in Dortmund, Germany, where Hans Albert was involved in a bridge building project. Blandt de store religioner foretrak han buddhismen. Et begreb som rumtid er et centralt koncept i teorien, og derfor er det heller ikke underligt, at science-fiction genren fik en renaissance i kølvandet på udgivelsen af både den generelle og specielle relativitetsteori.